ΦΥΣΙΚΗ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Από το βιβλίο «Φυσική» Ομάδας  Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιω-

άννου Α., Ντάνου Γ. κ.α..

 

  1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-1Εισαγωγή.

1-2Περιοδικάφαινόμενα.

1-3Απλή αρμονικήταλάντωση.

1-5α Φθίνουσες μηχανικέςταλαντώσεις.

1-6α Εξαναγκασμένες Μηχανικέςταλαντώσεις.

Από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις

1-7Σύνθεσηταλαντώσεων

  1. ΚΥΜΑΤΑ

2-1Εισαγωγή.

2-2Μηχανικάκύματα.

2-3Επαλληλία ή υπέρθεσηκυμάτων.

2-4Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού. 2-5 Στάσιμακύματα.

  1. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ * 3-1Εισαγωγή.

3-2 Υγρά σε ισορροπία. 3-3 Ρευστά σε κίνηση.

3-4Διατήρηση της ύλης και εξίσωσησυνέχειας.

3-5Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. 3-6 Η τριβή σταρευστά.

*Εξαιρούνταιαπότηδιδακτέα(καιεξεταστέα)ύλη τουΚεφαλαίου3:«ΡευστάσεΚίνηση»οιεφαρμογές3.1 και3.3τηςπαραγράφου3-5(ΗΔιατήρησηΕνέργειας καιηΕξίσωσητουBernoulli)καθώςκαιοιδραστηριό- τητες,οιερωτήσεις3.11,3.13,3.14καιηάσκηση3.22

του Κεφαλαίου 3.

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥΣΩΜΑΤΟΣ 4-1Εισαγωγή.

4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων. 4-3 Ροπή δύναμης.

4-4 Ισορροπία στερεού σώματος. 4-5 Ροπή αδράνειας.

4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. 4-7 Στροφορμή.

4-8Διατήρησητηςστροφορμής.

4-9Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

  1. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5-1Εισαγωγή.

5-2Κρούσεις.

5-3Κεντρική ελαστική κρούση δύοσφαιρών.

5-4Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάληςμάζας.

5-9 Φαινόμενο Doppler. Οδηγίες

  • Η ενότητα των κρούσεων(παρ.5-1έωςκαι5-4)να διδα-χθεί πριν από την ενότητα των ταλαντώσεων.Οι κρούσεις ως φαινόμενο χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις και τα προβλήματα του βιβλίου στα κεφάλαια των ταλαντώ- σεων και του στερεού σώματος. Αν η διδασκαλία τους

 

προηγηθεί τότε θααποφευχθού νπαλίνδρομες ενέργειες μεταξύτης χρήσης πλαστικών και ελαστικών κρούσεων.

  • Η ενότητα του φαινομένου Doppler(5-9)να διδαχθεί μετά τα Στάσιμα κύματα καθώς η διδασκαλία του ανα- φέρεται μόνο στα ηχητικά κύματα που είναι μηχανικά κύματα. Για τα φαινόμενα των κρούσεων και Doppler δεν θα γίνεται αναφορά στα συστήματα αδρανειακών παρατηρητών.

Σημείωση:Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδα- κτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη.

 

 Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Μαθήματα On-line

Ημερολόγιο

«  Σεπτέμβριος 2018  »
ΚΔΤΤΠΠΣ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

QR code

QR code

Χρήσιμα προγράμματα

Επισκέπτες

ΣήμεραΣήμερα295
ΧθεςΧθες536
Αυτή την εβδομάδαΑυτή την εβδομάδα1980
Αυτό τον μήναΑυτό τον μήνα11187
1984229