ΧΗΜΕΙΑ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού   Λυκείου

τωνΣ.Λιοδάκη,Δ.Γάκηκ.ά.,έκδοση(Ι.Τ.Υ.Ε.)«Διόφαντος».

 

«ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»

«Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση -Αναγωγή»

«Κυριότερα οξειδωτικά -αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»

 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:

-  την υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξει- δοαναγωγής» με εξαίρεση τη «Μέθοδο μεταβολής του αριθμούοξείδωσης»ηοποίαείναιεντόςύληςκαι

-την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» με εξαίρεση τα: 1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO, 4) Οξείδωση COαπό KMnO4 παρουσία  H2SO4 και

 

 

5) Οξείδωση FeC12 από K2Cr2O7 παρουσία HC1 τα οποία είναι εντός ύλης.

 

«ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»

«Μεταβολήενέργειαςκατάτιςχημικέςμεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντί- δρασης -ενθαλπία»

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Ενθαλπία αντίδρασης- ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0», «Πρότυπη ενθαλπίασχηματισμού,ΔΗ0f»,«Πρότυπηενθαλπίακαύ- σης, ΔΗ0c», «Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης,ΔΗ0n»,

«Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0sol» και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0B».

 

3«ΧΗΜΙΚΗΚΙΝΗΤΙΚΗ»

 

«Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντί- δραση - Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παρά- δειγμα με την Εφαρμογήτου.

«Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντί- δρασης.Καταλύτες»

 

4«ΧΗΜΙΚΗΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»

 

«Έννοιαχημικήςισορροπίας-Απόδοσηαντίδρασης»

 1. «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας-ΑρχήLeChatelier»
 2. «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc -Kp»

 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας», «Σταθερά χημικήςισορρο- πίας-Κp»,«ΣχέσηπουσυνδέειτηνΚpμετηνΚc»,«Προς ποιακατεύθυνσηκινείταιμίααντίδραση;»

Παρατήρηση:Δενθαδιδαχθούνταπαραδείγματα και οι ασκήσειςπουαπαιτούν γνώση της έννοιαςμερικήπί- εσηαερίουκαιτουΝόμουμερικώνπιέσεωντουDalton.

 

«ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣΚΑΙΙΟΝΤΙΚΗΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» ΕKTΟΣΑΠΟ:

 • την υποενότητα «Ισχύς οξέων - βάσεων και μοριακή δομή» της παρ. 5.2 «Ιοντισμός οξέων - βάσεων»και
  • τηνπαρ.5.7«Γινόμενοδιαλυτότητας».

 

 

 

 1. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗΔΟΜΗΤΩΝΑΤΟΜΩΝΚΑΙΠΕΡΙΟ- ΔΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣ»

 

ΕKTΟΣ ΑΠΟ:

 • τηνυποενότητα«Ηλεκτρονιοσυγγένεια»τηςπαρ.6.4

«Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και

 • τηνπαρ.6.5«Ηλεκτρονιακοίτύποι-Σχήματαμορίων»

 

 

«ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΕKTΟΣΑΠΟ:

 • τηνυποενότητα«Επαγωγικόφαινόμενο»τηςπαρ.7.1

«Δομήοργανικώνενώσεων-Διπλόςκαιτριπλόςδεσμός- Επαγωγικό φαινόμενο»,

 • την παρ. 7.2 «Στερεοϊσομέρεια (εναντιομέρεια και διαστερεομέρεια)»,
 • τις υποενότητες «Η αλογόνωση των αλκανίων», «Η αρωματική υποκατάσταση» και «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» της παρ. 7.3 «Κατηγορίες ορ- γανικώναντιδράσεωνκαιμερικοίμηχανισμοίοργανικών αντιδράσεων»,
  • τηνυποενότητα«Οργανικέςσυνθέσεις»τηςπαρ.7.4

«Οργανικέςσυνθέσεις-Διακρίσεις»μεεξαίρεσητηναλο- γονοφορμική  αντίδραση

 Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Μαθήματα On-line

Ημερολόγιο

«  Σεπτέμβριος 2018  »
ΚΔΤΤΠΠΣ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

QR code

QR code

Χρήσιμα προγράμματα

Επισκέπτες

ΣήμεραΣήμερα308
ΧθεςΧθες536
Αυτή την εβδομάδαΑυτή την εβδομάδα1993
Αυτό τον μήναΑυτό τον μήνα11200
1984242