ΘΕΜΑ: «32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2018»

Σχετικά έγγραφα:     τα με αρ. πρ. 202526/Δ2/21-11-2017 και 112290/Δ2/04-07-2017 εισερχόμενα έγγραφα τουΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 47/16-11-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 8.30 π.μ. .

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς

και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου

εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄

τάξης.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου

εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄

τάξης.

Επισυνάπτεται κατάσταση της εξεταστέας ύλης.

Από τον διαγωνισμό αυτό η Ε.Ε.Χ. θα βραβεύσει 10 μαθητές από την Α’ Λυκείου, 10 μαθητές από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές από τη Γ’ Λυκείου και όσους ισοβαθμούν με τον 10ο ή τον 15ο αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στον Διευθυντή του σχολείου τους μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Οι Διευθυντές, τόσο των Δημοσίων όσο και των Ιδιωτικών σχολείων, θα πρέπει να υποβάλουν συγκεντρωτικό πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 2 Μαρτίου 2018, κοινοποιώντας τον ταυτόχρονα και στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, στην Ε.Ε.Χ. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210-38.21.524, fax: 210-38.33.597.

Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) και o απαιτούμενος αριθμός επιτηρητών από τους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις τοπικές Ε.Λ.Μ.Ε. και τα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ε.Χ. (όπου υπάρχουν). Κάθε Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με υπολογιστή και ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή των θεμάτων, καθώς και fax για την περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, επαρκή ποσότητα φύλλων χαρτιού και επαρκή αριθμό τετραδίων με ετικέτες-καλύμματα (Πανελληνίων Εξετάσεων). Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο θα προΐσταται ένας υπεύθυνος, Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Λυκείου, κλάδου ΠΕ04 κατά προτίμηση, που θα ορισθεί από τον αντίστοιχο Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στα Εξεταστικά Κέντρα, στα οποία θα διαγωνισθούν οι μαθητές. Επίσης, θα γνωστοποιήσουν στην Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) του διαγωνισμού τις διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων, τα ονόματα των υπευθύνων και τον αριθμό των διαγωνιζομένων σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, το αργότερο μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018.

Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα προσέλθουν στα Εξεταστικά Κέντρα στις 8.30 π.μ. με τις ταυτότητές τους ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).


Τα θέματα θα σταλούν το πρωί της ημέρας της διεξαγωγής του διαγωνισμού από την Ε.Ε.Χ. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων και «θα ανοιχθούν» από τον υπεύθυνο κάθε Εξεταστικού Κέντρου, παρουσία δύο επιτηρητών, θα φωτοτυπηθούν και θα διανεμηθούν στους μαθητές. Οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων πρέπει να έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτό το edunet (σε περίπτωση προβλήματος να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ε.Ε.Χ.). Για λόγους ασφαλείας, θα ήταν επιθυμητό να αναγράφεται και η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου ή άλλου μέλους της επιτροπής κάθε εξεταστικούκέντρου.

Οι επιτηρητές θα πρέπει να σφραγίζουν το όνομα και στη συνέχεια να υπογράφουν τα γραπτά που

παραλαμβάνουν από  τους μαθητές, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό  τους και το  σχολείο  στο  οποίο

υπηρετούν. Οι μαθητές θα πρέπει να ελέγχουν ότι το όνομά τους έχει σφραγιστεί από τον επιτηρητή.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει να φροντίσουν να συγκεντρώσουν τα γραπτά, να τα τοποθετήσουν αμέσως σε φακέλους, τους οποίους θα σφραγίσουν και θα αποστείλουν εγκαίρως (την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τον διαγωνισμό) στη διεύθυνση που θα τους έχει κοινοποιήσει η Ε.Ε.Χ.. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει να επισυνάψουν σε κάθε φάκελο και τις καταστάσεις με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και των επιτηρητών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό. Παρακαλούνται θερμά οι υπεύθυνοι τωνεξεταστικώνκέντρωννααποστείλουνστηνΕ.Ε.Χ.ταστοιχείαεπικοινωνίαςτωνμαθητώνκαιτων

επιτηρητών και σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να αποσταλούν οι σχετικές βεβαιώσεις και ευχαριστήριεςεπιστολές.

Από τον διαγωνισμό θα επιλεγούν οι 8 μαθητές που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και οι 2 μαθητές που εξετάστηκαν στα θέματα της Β’ Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καθώς και οι ισοβαθμήσαντες με αυτούς.

Η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους στη δεύτερη φάση στο Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 50η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19-29 Ιουλίου του 2018 στη Μπρατισλάβα (Σλοβακία) και Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία) (Faculty of Natural Sciences ComeniusUniversity).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση την μεγάλη επιτυχία της Ολυμπιακής της ομάδας, η οποία κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στην 49η ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/).

Τα μετάλλια κατέκτησαν ο απόφοιτος μαθητής της Γ΄ Λυκείου Ευστράτιος Τσακαλίδης και ο τελειόφοιτος μαθητής της Β΄ Λυκείου Αλέξανδρος Τερζόπουλος.

Οι Διευθύνσεις μας εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους βραβευθέντες μαθητές και σε όλους τους συμμετέχοντες στον ανωτέρω διαγωνισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.


Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:

 • η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναιπροαιρετική,
 • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τουδιαγωνισμού,
 • δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία),
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνωντους,
 • η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσώνμαθητών/-τριών,
 • να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια τουδιαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην: Ένωση Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος

27,   106   82,   Αθήνα,   τηλέφωνα:   210-38.21.524,   210-38.29.266,   Fax:   210-38.33.597,  ηλεκτρονική

διεύθυνση: http://www.eex.grκαι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας και να κοινοποιήσετε στην Ε.Ε.Χ. τα e-mail των σχολείων που θα ορισθούν ως ΕξεταστικάΚέντρα.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική. Τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας) βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συνημμένα: 4Φ.

ΕσωτερικήΔιανομή:                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Γραφείο κ.Υπουργού
 2. Γραφείο κ. ΓενικούΓραμματέα
 3. Δ/νσηΠ.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.

ΤμήμαΣπουδών,Προγραμμάτων,                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Οργάνωσης και ΜαθητικώνΘεμάτων

 1. Δ/νση ΘρησκευτικήςΕκπαίδευσης

Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής

 1. Δ/νση Ειδικής Αγωγής καιΕκπαίδευσης
  1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Τμήμα ΔιεθνώνΣχέσεων
 2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, ΤμήμαΑ΄
 3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , ΤμήμαΒ΄
 4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , ΤμήμαΓ΄


32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας Εξεταστέα ύλη 2017-2018

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με τη διδακτέα ύλη της Α΄ τάξης, όπως αυτή περιγράφεται από τα ΑΠΣ, στο αντίστοιχο ΦΕΚ και διευκρινίζεται ακολούθως.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης, όπως αυτή περιγράφεται από τα ΑΠΣ, στο αντίστοιχο ΦΕΚ και διευκρινίζεται ακολούθως.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, όπως αυτή περιγράφεται από τα ΑΠΣ, στο αντίστοιχο ΦΕΚ και διευκρινίζεται ακολούθως.

Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

 • Άτομα, μόρια, ιόντα - Σύσταση και δομή του ατόμου - Ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός,ισότοπα

2) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 • Καταστάσεις της ύλης και μετατροπέςκαταστάσεων
 • Μεταβολές (φαινόμενα) -Ιδιότητες

3) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ – ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ομογενή, ετερογενή σώματα, χημικές ουσίες, στοιχεία, ενώσεις, μείγματα –Διαλύματα

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

– ΔΕΣΜΟΙ

1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

 • Ένα απλό μοντέλο τουατόμου

2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 • Κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικόπίνακα
 • Χρησιμότητα του περιοδικούπίνακα

3) ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

 • Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου - Ιοντικός δεσμός - Ομοιoπολικόςδεσμός

4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Εύρεση του αριθμούοξείδωσης
 • Γραφή χημικών τύπων & Ονοματολογία ανόργανωνενώσεων

3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ – ΟΞΕΙΔΙΑ

- ΑΛΑΤΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
 • Σύνθεση – Διάσπαση -Απλήαντικατάσταση
  • Διπλή αντικατάσταση –Eξουδετέρωση


4.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

1) ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

 • Σχετική ατομική μάζα (Ατομικό βάρος) - Σχετική μοριακή μάζα (Μοριακό βάρος) – mol – Σταθερά Avogadro (NA)-

Γραμμομοριακός όγκος (Vm)

 1. 2)ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝΑΕΡΙΩΝ
 2. 3)ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
 • Μονάδες περιεκτικότητας διαλυμάτων -Διαλυτότητα
 • Αραίωση και ανάμειξηδιαλυμάτων

4) ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Εργαστηριακές

ασκήσεις

 1. Εύρεση pH διαλύματος με χρήση δεικτών καιπεχαμέτρου
 2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυσηιόντων
 3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένηςσυγκέντρωσης
Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
 • Χαρακτηριστικές ομάδες - Ομόλογεςσειρές
 1. 2)ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝΕΝΩΣΕΩΝ
 2. 3)ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ –

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑ ΚΕΣ

1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
 • Πετρέλαιο & προϊόντα, βενζίνη, καύση,καύσιμα
 • Νάφθα,πετροχημικά
  • Αλκάνια, μεθάνιο, φυσικό αέριο,βιοαέριο
  • Καυσαέρια, καταλύτεςαυτοκινήτων
 1. 2)ΑΛΚΕΝΙΑ –ΑΛΚΙΝΙΑ-ΒΕΝΖΟΛΙΟ
 2. 3)ΡΥΠΑΝΣΗΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
 • Φωτοχημικήρύπανση
 • Φαινόμενοθερμοκηπίου
 • Τρύπαόζοντος

3. ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΑΛΚΟΟΛΕΣ
 • Ταξινόμηση, Παρασκευές – Αλκοολική ζύμωση – ΧημικέςΙδιότητες
 • Χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικώνενώσεων

4. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
 • Ταξινόμηση
 • Οξικό οξύ, Βενζοϊκόοξύ


5. ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

1) ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

 • Είδη - Χημική συμπεριφορά - Βιοχημικός ρόλος, θρεπτική αξία των υδατανθράκων

2) ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ

 • Είδη λιπών και ελαίων - Βιοχημικός ρόλος, θρεπτική αξία των λιπών και ελαίων
 • Σαπούνια,     συνθετικά     απορρυπαντικά     -     Απορρυπαντική                          δράση σαπουνιών

3) ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

 • Αμινοξέα, πρωτεΐνες - Βιοχημικός ρόλοςπρωτεϊνών

Εργαστηριακές

ασκήσεις

 1. Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης(Αλκοτέστ)
 2. Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικώνοξέων
 3. Ανίχνευσηυδατανθράκων

Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Κεφάλαιο 1ο:

Οξειδοαναγωγή.

 • Αριθμόςοξείδωσης
  • Οξείδωση –Αναγωγή
  • Ορισμός των οξειδωτικών και των αναγωγικώνουσιών.
  • Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής πολύπλοκης μορφής με γνωστάπροϊόντα
  • Ταπαραδείγματα:

1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO,

 1. Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4και
 2. Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσίαHCl
Κεφάλαιο 2ο: Θερμοχημεία
 • Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικέςμεταβολές
 • Ενδόθερμες-εξώθερμεςαντιδράσεις
 • Θερμότητα αντίδρασης –ενθαλπία
 • Ενθαλπία αντίδρασης –ΔΗ
 • ΑρχήLavoisier
Κεφάλαιο 3ο: Χημική Κινητική
 • Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημικήαντίδραση
 • Ταχύτητα αντίδρασης - Καμπύληαντίδρασης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.Καταλύτες
Κεφάλαιο 4ο:

Χημική Ισορροπία

Όπως προβλέπεται από το σχολικό βιβλίο στις παραγράφους 4.1, 4.2, 4.3, με εξαιρέσεις:

 • την υποενότητα: «Κινητική απόδειξη του νόμου τηςΧΙ»
 • τις ασκήσεις με Κp και μερικέςπιέσεις


Κεφάλαιο 5ο: Ιοντική ισορροπία
 • Οξύ – βάση κατά Bronsted –Lowry
 • Ισχύς οξέων-βάσεων, Βαθμόςιοντισμού
 • Ιοντισμός ασθενών οξέων, βάσεων, νερού –pH
 • Ρυθμιστικάδιαλύματα
 • Δείκτες - Ογκομέτρησηεξουδετέρωσης
Κεφάλαιο 6ο: Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
 • Ατομικό πρότυπο Bohr, κυματική φύση της ύλης, αρχή αβεβαιότητας, κβαντικοί αριθμοί, αρχές ηλεκτρονιακήςδόμησης
 • Περιοδικός πίνακας - στοιχεία μετάπτωσης, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων (ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικότητα, ενέργειαιοντισμού)
Κεφάλαιο 7ο: Οργανική χημεία
 • σ - και π- δεσμοί,υβριδισμός
 • Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων (προσθήκη, απόσπαση, υποκατάσταση, πολυμερισμός, οξειδοαναγωγή, οξέων-βάσεων, αλογονοφορμικήαντίδραση)
 • Ταυτοποίηση – διάκριση

Εργαστηριακές

ασκήσεις

 1. ΡυθμιστικάΔιαλύματα
 2. Ογκομέτρησηεξουδετέρωσης

 

 Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Μαθήματα On-line

Καλές Γιορτές!

Ημερολόγιο

«  Ιανουάριος 2019  »
ΚΔΤΤΠΠΣ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

QR code

QR code

Χρήσιμα προγράμματα

Επισκέπτες

ΣήμεραΣήμερα17
ΧθεςΧθες1793
Αυτή την εβδομάδαΑυτή την εβδομάδα8155
Αυτό τον μήναΑυτό τον μήνα22778
2065329