1. Το πείραμα της διπλής σχισμής

 

2. Πειράματα στατικού ηλεκτρισμού