Συνέδριο για Περιβαλλοντική Χημεία  ΘΕΣ/ΚΗ 2019       ΕΔΩ